Ο κινητήρας είναι μονοκύλινδρος δίχρονος 50 κ. εκ.. Ο μπροστινός δίσκος είναι 190 χιλ.. Το βάρος είναι στα 87 κιλά ενώ η τιμή του σκούτερ θα είναι της τάξης των 1700€.