Ο Jürgen Fuchs κάνει τρεις γύρους στην πίστα της Αλμερία με πολύ θαρραλέους συμμετέχοντες. 
Όλα τα σχετικά με τη δοκιμή-Bmw Camp στο: http://www.bmw-motorrad-test-camp.de/