Η ανάκληση γίνεται καθώς μπορεί να ξεσφίξουν οι βίδες που εδράζεται ο άξονας που στηρίζονται τα κοκοράκια. Αυτό μπορεί να σημαίνει από διαρροή λαδιού μέχρι και να φύγουν οι βίδες από τη θέση τους. Η ανάκληση έχει γίνει ήδη στις ΗΠΑ, Ιαπωνία, Μεγ. Βρετανία κι Αυστραλία.