Μερικές από τις μοτοσυκλέτες που θα παρουσιαστούν στην Κίνα φαίνονται παρακάτω. Προφανώς έχει γίνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά ως προς τη σχεδίαση.