"Με μοτοσυκλέτα ή σκούτερ, μπορεί να αφήσεtε το δέρμα σας εκεί", η νέα διαφήμιση Οδικής Ασφάλειας από τη Γαλλία.  Το κράνος θεωρείται δεδομένο στις  προηγμένες Ευρωπαικές χώρες...