Λόγω τεχνικού προβλήματος που έγινε αντιληπτό σήμερα, έχουν χαθεί οι ερωτήσεις που τέθηκαν από 26/9 έως και 12/10. 
Έτσι όσα ερωτηματολόγια έχουν σταλεί και δεν έχουν απαντηθεί, πρέπει να συμπληρωθούν πάλι. 
Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση. www.moto-choice.com.