Νέος ενδεικτικός τιμοκατάλογος μοντέλων Ducati, με ισχύ από 18/02/2013.