13/6/2013, 23:00

Περίπου 1000 ραντάρ προειδοποίησης έχουν εγκατασταθεί στη Γαλλία και χρησιμοποιούνται για να δείχνουν την πραγματική ταχύτητα των οχημάτων που πλησιάζουν με οθόνη προς το δρόμο. Δείχνουν και τους βαθμούς ποινής που θα μπορούσε να επιφέρει η υπέρβαση του ορίου κάθε φορά. 


Ωστόσο ένας Γάλλος blogger ανακάλυψε ότι μπορεί να επέμβει εύκολα στο λογισμικό της μονάδας με ένα φορητό υπολογιστή, μια σύνδεση Bluetooth κι αφού έχει κατεβάσει το πρόγραμμα δωρεάν. Ο τετραψήφιος κωδικός δίνεται στη σελίδα του κατασκευαστή και τι ευχάριστη έκπληξη, ο εγκαταστάτης δεν τον έχει αλλάξει. Το αποτέλεσμα είναι πολύ εντυπωσιακό. Καμιά πιο ευγενική πρόταση?