28/6/2013, 22:00

Ακτινικά φρένα, ανεστραμμένο πιρούνι, φαίνεται λεπτή και ελαφριά, χωρίς σκελετό deltabox,  ενώ το πιρούνι ειδικά  μοιάζει με του MT-03… Θα μπορούσε λοιπόν να λέγεται ΜΤ-06;