22/8/2013, 23:00

Στην πραγματικότητα είναι μόνο μία: αποκτά ματ γκρίζο χρώμα.