Ένα γρήγορο ποδήλατο τροποποιημένο από την αρχική μορφή του εργοστασίου CORBINFIBER με κίνηση και στους δύο τροχούς ακολουθεί τις μοτοσυκλέτες στις στροφές του Mulholland, στις ΗΠΑ. Μπορεί να φτάσει τα 80 χ.α.ω. σε τελική σε επίπεδο δρόμο με αυτονομία τα 60 χλμ. Η διάρκεια φόρτισης είναι 2 ώρες. Τα ποδήλατα μπορούσαν πάντα να κρατήσουν μεγάλη ταχύτητα σε κλειστές στροφές, τώρα είναι ακόμη πιο εύκολο με την κατάλληλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και τα σωστά λάστιχα.