Αυτό είναι το εξαιρετικό δημιούργημα του ξυλουργού Carlos Alberto, που το ονομάζει Daniela. H Vespa είναι 100% λειτουργική αν κι ο οδηγός πρέπει να αποφεύγει προφανώς την παρατεταμένη παραμονή σε  βροχή και ήλιο.