13/10/2013, 08:30

Ένα λάθος και η ελεύθερη πτώση στον αγύριστο είναι σίγουρη. Ο Adam Riemann οδηγεί στα μονοπάτια των Ιμαλάϊων.