21/10/2013, 22:15

Η αιτία της ανάκλησης είναι ένα πιθανό πρόβλημα στον συμπλέκτη που επικεντρώνεται σε 25000 μοτοσυκλέτες οι οποίες κατασκευάσθηκαν από τις 3 Μαίου μέχρι και τις 14 Οκτωβρίου 2013. Η βλάβη έχει σαν αποτέλεσμα ο υδραυλικός συμπλέκτης να μην μπορεί να αποσυμπλέξει την ταχύτητα, κάτι που μπορεί να καταλήξει σε ατύχημα. 


Οι ιδιοκτήτες καλούνται να μην οδηγούν και να μην παραδώσουν  τις μοτοσυκλέτες στα  εξουσιοδοτημένα συνεργεία. Αντίθετα πρέπει να καλέσουν την αντιπροσωπεία και να κανονίσουν μια επιθεώρηση και επισκευή διάρκειας μιας ώρας στο χώρο τους. Τουλάχιστον αυτό μεταδίδουν οι ιστοσελίδες του εξωτερικού.