Το Wheelies είναι στατικές ή κινούμενες εικόνες που προβάλλονται στους τροχούς ενός δικύκλου ή αυτοκινήτου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προσωπική έκφραση αλλά και για διαφήμιση, προβολή μηνύματος κτλ.