Η νέα εγγύηση ισχύει για τα δίκυκλα πάνω από 50 κ. εκ. που αγοράστηκαν από την 1η Δεκεμβρίου 2013, σύμφωνα με το πρόγραμμα “Honda4you”. Αυτή είναι μια δωρεάν επέκταση δύο ετών. Οι ιδιοκτήτες οφείλουν να τηρούν τους προκαθορισμένους ελέγχους και διαδικασίες συντήρησης. 
Μια άλλη παράμετρος του προγράμματος Honda4you είναι η επέκταση κατά τρία έτη (ίσχυε για ένα χρόνο) που παρέχεται από τη Honda. Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω δικύκλων πρέπει να επισκεφτούν μια αντιπροσωπεία Honda για να ενεργοποιήσουν αυτή την επέκταση, πληρώνοντας ένα ποσό.