ิhe biggest part of the  Kawasaki range in Italy will be available in normal and restricted  power, so that the bikes will comply with the new A2 riding licenses. 
The output power of the restricted  bikes will vary from 25 to 35 KW (34 to 47.6 bhp). The VN900, W800 and ninja 300 already conform to A2 requirements.  

2013 Models  
VN900 CUSTOM 35  KW 
VN900 CLASSIC 35  KW VN900 CLASSIC TOURER LIGHT 35  KW  
VN900 CLASSIC SE 35 KW   
VERSYS 650 ABS  47 KW and a restricted variant of  25 KW  
VERSYS 650 ABS TOURER  47 KW and a restricted variant of     25 KW  
ER-6nABS  53 KW and a restricted variant of     35 KW   
ER-6f ABS  53 KW and a restricted variant of    35 KW   
Z800 & ABS 70KW and a restricted variant of     35 KW  
Ninja ZX-6R 94,1 KW and a restricted variant of  25 KW  (2006-2013)  
Ninja 300 ABS  29 KW   
W800 35 KW  
W800 SE 35  KW 

2007-2012 Models  
VERSYS 650 ABS  47 KW and a restricted variant of     25 KW 
VERSYS 650 ABS TOURER  47 KW and a restricted variant of    25 KW  
Z750 & ABS 77.7 KW and a restricted variant of    25 KW  
Z750R & ABS  77,7 KW and a restricted variant of    25 KW  

2006-2011 Models  
ER-6n ABS  53 KW and a restricted variant of    25 KW  
ER-6f ABS 53  KW and a restricted variant of    25 KW