Ο αγώνας Isle of Man TT έχει περιγραφεί σαν ο πιο επικίνδυνος, μια δύσκολη διαδρομή που δεν συγχωρεί λάθη. 
     Μια ματιά εκ των έσω για αυτούς που έχουν την κουλτούρα της ασφάλειας των αγώνων σε πίστα, και την εγκαταλείπουν μια φορά το χρόνο για αυτό τον αγώνα. 
     Μπράβο Al Jazeera!