11/6/2013, 07:30

Πέντε χρόνια βελτίωσης ισοδυναμούν με 40 χρόνια εξέλιξης στις συμβατικές μοτοσυκλέτες!  

 TT 2013 - Michael Rutter - TT Zero Race - MotoCzysz E1PCE

2013 TT Zero Race - John McGuinness - Shinden Ni/Mugen