9/8/2013, 07:30 

 Ένας νέος νόμος με ισχύ από τις 7 Νοεμβρίου 2013 προβλέπει ότι κάθε οδηγός που βεβαιώνεται παράβαση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δέχεται την κλήση στη διεύθυνση του στη χώρα του. Αυτός ο νόμος καλύπτει όλες τις παραβάσεις εκτός παράνομης στάθμευσης. Επίσης, η Μ. Βρετανία, η Ιρλανδία και η Δανία είναι οι μόνες χώρες που εξαιρούνται καθώς αρνήθηκαν να υπογράψουν. Μέχρι τώρα η χώρα μόνιμης κατοικίας ενός πολίτη της Ε.Ε. δεν είχε την δικαιοδοσία να του επιβάλει το πρόστιμο για τροχαία παράβαση που έγινε σε άλλη χώρα, κάτι που αφήνει μια γκρίζα περιοχή για τη νέα νομοθεσία. Προφανώς ο νέος νόμος απαιτεί πρόσβαση σε μια κοινή βάση δεδομένων στην ΕΕ από τις εθνικές υπηρεσίες της τροχαίας, σχετικά με τον τύπο οχήματος, μόνιμη διεύθυνση κ.τ.λ…