13/11/2013, 18:30

Από τον Μάρτιο 2010 που δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα moto-choice.com μέχρι και τον Νοέμβριο 2013 έχουν απαντηθεί 1527 ερωτηματολόγια. 

Εδώ και μερικές μέρες η υπηρεσία αυτή έχει προσωρινά σταματήσει, καθώς δεν υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος για τις απαντήσεις. Ας ληφθεί υπόψη ότι αυτή η ιστοσελίδα είναι δουλειά ενός ανθρώπου στον ελεύθερο του χρόνο…