16/12/2013, 08:00

Αυτές οι ταινίες κατασκευάζονται από την Custom Taylor. Tο πλάτος είναι 8 χιλ. και είναι έτοιμες στο μήκος για να τοποθετηθούν σε τροχούς 17 ιντσών. Η τιμή στο Amazon είναι €24. 
Την ημέρα φαίνονται σαν μια διακοσμητική ρίγα γύρω από τους τροχούς. Τη νύκτα παρέχουν μια ισχυρή αντανάκλαση αν μια ακτίνα φωτός πέσει πάνω τους. Ελπίζεται ότι αυτή η ταινία αυξάνει την ασφάλεια του οδηγού.